Obraz w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie k. Wielunia