Polichromie i obrazy w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Łubnicach