Polichromie i obrazy w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie