DOKUMENTY

AKT URODZENIA – 6 MAJA 1877 r.

Wilczogóra. Miało to miejsce we wsi Wilczogóra 8 maja 1877 roku o godz. 15:00 (kalendarz juliański/+12 dni kalendarz gregoriański). Pojawił się Feliks Szulczyński, młynarz ze wsi Wilczogóra, 39-letni, w obecności Tomasza Frontczaka (Frątczaka) 40-letniego i Michała Wojciechowskiego 35-letniego, robotnicy we wsi Wilczogóra. Przynieśli (okazali nam) niemowlę płci męskiej i oświadczyli, że urodziło się ono we wsi Wilczogóra 6 maja br. roku o 3:00 w nocy, z żony ślubnej Pauliny z domu Bidzińskiej, 37-letniej. Dziecku w czasie chrztu świętego nadano imię Antoni, a chrzestnymi byli Leon Bidziński i Florentyna Bidzińska.
Akt ten obecnym przeczytano. Oboje byli niepiśmienni.

Podpis księdza.


AKT ZGONU – 10 GRUDNIA 1922 r.

Działo się we wsi Wilczynie dnia jedenastego grudnia tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego roku o godzinie trzeciej po południu stawili się: Franciszek Bidziński lat czterdzieści ośm i Stanisław Bidziński lat trzydzieści liczący, obaj młynarze w osadzie Wilczynie zamieszkali, i oświadczyli, iż w dniu wczorajszym o godzinie trzeciej w nocy zmarł Antoni Szulczyński, malarz, urodzony w Wilczynie z Feliksa i Pauliny Bidzińskich małżonków Szulczyńskich, lat czterdzieści cztery liczący, w Wilczynie zamieszkały, kawaler. Po naocznem przekonaniu się o zejściu Antoniego Szulczyńskiego, akt ten stawającym nieumiejącym pisać przeczytawszy, przez nas tylko podpisany został. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

Ks. A. Kołodziejczyk


ŚWIADECTWA C. K. SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

 


ARTYKUŁY Z GAZET