Polichromie i obrazy w kościołach w Wilczynie

Kościół pw. Urszuli

Chrzcielnica wykonana przez Antoniego Szulczyńskiego-dowód wszechstronności i talentu.

Kościół pw. Tekli