O PROJEKCIE

W projekcie „Antoni Szulczyński – Malarz od urodzenia. Obraz jego życia i twórczości” realizowanym dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Wilczyn, Kramsk, bierze udział młodzież gimnazjalna i licealna z gmin Wilczyn, Skulsk, Kramsk i Kleczew. Dzięki projektowi uczniowie zapoznali się z życiem i twórczością niezwykle interesującego artysty malarza okresu Młodej Polski Antoniego Szulczyńskiego. Malarz ten niestety jest mało znany i niewiele powszechnie o nim wiadomo. Dzięki projektowi udało się dotrzeć do informacji i dokumentów, które rzucają nowe światło na jego biografię, zmieniają też dostępną do tej pory wiedzę o artyście. Udział w zdobywaniu tej wiedzy mają też, wspomniani młodzi ludzie i nauczyciele, którzy związani są z ziemią na której tworzył i pozostawił swój trwały ślad, ten niedoceniony i zapomniany artysta malarz, zasługujący na szacunek i trwałe upamiętnienie.
Dzięki projektowi nie tylko młodzież, ale i cała lokalna społeczność pozyskała informacje o artyście, który jest wielkim synem ich małej ojczyzny i całej Wielkopolski. Około 1000 uczniów wzięło udział w spotkaniach informacyjnych w swoich szkołach. W trakcie spotkań młodzież i nauczyciele zapoznali się z osobą i twórczością tego wspaniałego, niezwykle pracowitego – o ogromnym talencie i spuściźnie twórczej malarza. 180 uczniów wzięło udział w wycieczkach wiodących szlakiem kościołów, w których Szulczyński pozostawił ślad swojego ogromnego talentu –w postaci imponujących, monumentalnych polichromii. Z tej licznej grupy uczniów wyłonił się zespół badawczo – zadaniowy, którego uczniowie biorą czynny udział w pracach nad projektem. W ramach przewidzianych zajęć nabyli oni praktyczną wiedzę o procesie tworzenia filmu dokumentalnego: poznali podstawy pracy nad scenariuszem, zasady profesjonalnego filmowania i montażu, Mieli także okazję poznać zasady tworzeniu albumu, który upamiętni życie i twórczość Antoniego Szulczyńskiego. Dzięki udziale w zdjęciach na planie filmu, w sposób praktyczny poznają zasady powstawaniu filmu opisującego życie i twórczość artysty.

Efekt pracy inicjatorów projektu, zaangażowania samorządów Wilczyna i Kramska, uczniów i ich opiekunów, oraz profesjonalistów biorących udział w zadaniu, przybliży sylwetkę tego zapomnianego artysty malarza. Dzięki wyemitowaniu dokumentu o artyście na ogólnopolskiej antenie telewizyjnej i umieszczeniu go w sieci, wiedza ta dotrze pełnego spektrum odbiorców.

FILM

Film o Antonim Szulczyńskim to dokument o człowieku i jego dziełach, które choć unikatowe i świadczące nie tylko o doskonałym warsztacie, ale również niezwykłym talencie, są dzisiaj zupełnie zapomniane. Pokażemy w nim nie tylko spuściznę malarza, którą do dzisiaj można podziwiać w kościołach w Miedźnie, Kramsku, Łubnicach, Broniszewie, Skulsku, Wilczynie, Dzietrzkowicach, Wieluniu, Złotkowie. Opowiemy o technice malarskiej, kolorach i stylach, ale co o wiele trudniejsze spróbujemy też odtworzyć na podstawie rozmów i dokumentów historię człowieka, który nie bał się realizować swoich marzeń. Dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wiary we własny i talent, trafił z małej wielkopolskiej wsi na najlepsze europejskie uniwersytety a potem powrócił w rodzinne strony i tam gdzie się urodził tworzył swoje najlepsze dzieła.
W filmie zostaną zebrane wypowiedzi historyków sztuki i potomków ludzi, którzy byli uczniami Antoniego Szulczyńskiego. Chcemy pokazać go jako artystę i człowieka, dla którego przeszkodą w tworzeniu nie było ani pochodzenie, ani osobista tragedia i będąca jej wynikiem ułomność. Ten film to dokument o talencie, który nie znał granic i artyście, którego warto zapamiętać nie tylko jako wielkiego malarza, ale również niezwykłego człowieka.

Projekt EDUKACJA

Odkrywanie tajemnic warsztatu i życia Antoniego Szulczyńskiego, oraz powstawanie filmu i albumu o artyście to dla nas punkt wyjścia do działań o charakterze edukacyjnym. Do projektu została włączona młodzież z gmin Wilczyn, Skulsk, Kramsk i Kleczew w powiecie konińskim. Z kilkuset osobowej grupy uczniów, którym została zaprezentowana twórczość Antoniego Szulczyńskiego wyłonione zostały 4 zespoły badawcze. To z ich udziałem pod kierunkiem miejscowych pedagogów odsłaniana jest tajemnica życia i twórczości tego wielkopolskiego malarza. Uczniowie nadto poznają tajniki pracy związanej z przygotowaniem scenariusza, jak i pracy na planie filmowym.

Biuletyn informacyjny

Pobierz wersję PDF